Tjänster

Start Tjänster Kontakt
 

Livsmedelshantering

Inom området kan jag erbjuda stöd innan upprättandet av ledningssystem för att uppnå livsmedelssäkerhet.

Certifieringen i sig kan vara ett mål, men det finns en hel del att göra på vägen dit. Rådgivning vid utformning av lokaler, upprättande av EKP och HACCP-plan, utbildning i livsmedelshygien, periodisk besiktning och sammanställning av gällande lagstiftning är det som behövs för ISO-22000, FSSC 22000 eller IP-Sigill.

 

Miljö & Kvalitet

Miljö och kvalitet är något som ibland åsidosätts till förmån för produktion och resultat.

Genom att upprätta ett strukurerat system och väl definerade mål, kan man öka både sin produktivitet och sitt resultat. Detta är möjligt att göra utan att öka kostnaderna märkbart. Utöver den ökade kvaliteten höjer man på detta sätt även anseendet hos kunderna.

 

Arbetssäkerhet

Att en av era medarbetare skadar sig på arbetsplatsen kan innebära en traumatisk följd för individen. Men det är också en kostsam historia för företaget. Utöver direkta kostnader som detta innebär, handlar det också om brusten trovärdighet för företaget.

Med en plan och genom att vara förutseende kan man betydligt minska risken för olyckor. Jag hjälper er se över era rutiner, identifiera eventuella risker och ta fram en handlingsplan.

jag kan bland annat hjälpa er med...

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • SS-EN
  • ISO 17020
  • ISO 22000
  • FSSC 22000
  • OHSAS 18000
  • KRAV

 
Cecilia Lindmark
Arbetsmiljöingenjör
Forsmarks Kraftgrupp AB

"Robert agerar alltid professionellt och håller säkerhetsfrågor högt i allt han företar sig. Genom intresset för människor och säkerhet är han en tillgång för oss när det gäller såväl riskhantering som utveckling av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Genom att vara den han är når han fram i dialogen med både medarbetare och chefer. Att han dessutom har ett glatt bemötande ger det goda samarbetet en extra skjuts!"