Din personliga kvalitet- &
miljökonsult

Orgren Consulting utför uppdrag inom områdena kvalitet, miljö arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet.

Jag erbjuder stöd och projektledning vid tex certifieringsarbete enligt ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000 samt OHSAS 18001. Läs mer under Kvalitet & Miljö.

// Robert Orgren
Start Tjänster Kontakt
Inom respektive verksamhetsområde utför jag projektledning, certifiering, utbildningar, agerar bollplank och stöd. Där andra enbart levererar punktinsatser, ser Orgren Consulting till helheten. Något som i slutändan inte bara märks, utan även kan mätas i form av konkreta verksamhetsresultat.

Livsmedelshantering

För att få driva ett livsmedelsföretag måste man ha ett godkännande från kommunens Miljö– och hälsoskyddsenhet eller för större anläggningar från Livsmedelsverket.
 

Miljö & Kvalitet

Genom ett medvetet miljö- och kvalitetsarbete förbättras inte enbart den globala och lokala naturmiljön, utan även den miljö som företagets personal vistas i varje dag.
 

Arbetssäkerhet

Tyvärr sker det för många olyckor på våra arbetsplatser. Om du som arbetsgivare kan förhindra olyckor innan de inträffar, vinner både du och din personal på det.
Läs mer om tjänster >>>
 
 

Det är jag som är robert orgren

I snart två decennier har jag, både som anställd och som konsult, verkat inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet. Jag upprättar, utvecklar och underhåller ledningssystem för certifiering inom ovan nämnda tjänsteområden.

Jag tillhandahåller även utbildning inom berörda områden, t ex BAM – Bättre arbetsmiljö.

Några företag jag har hjälpt

 

Certifierad kvalitetsrevisor

Som utbildad och certifierad kvalitetsrevisor använder jag de främsta metoderna och processerna för att kunna leverera exakta analyser och resultatinriktade handlingsplaner kring bättre arbetsmiljö, kvalitetsstyrning och riskbedömning.QMS Auditor

Handledare BAM

Samordnare BAS P/U

Riskbedömning MTO